[21-03-2013] DOBRE WIEŚCI Z DĄBRÓWKI GÓRNEJ

 W dniu 18 marca br. w Dąbrówce Górnej ok. 100 mieszkańców obradowało na zebraniu wiejskim, na które przybyli również Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, pracownicy UMiG, sołtys, radni i przedstawicielki Związku Międzygminnego ”Czysty Region”. Dzień ten jest szczególny dla życia lokalnej społeczności, ponieważ na zebraniu jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia sołectwa Dąbrówka Górna do Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz o wyborze grupy odnowy wsi i jej lidera. Również w tym dniu mieszkańcy jednogłośnie uchwałą zebrania powołali do życia Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna. Po uprzednim omówieniu Programu Odnowy Wsi, jego historii, możliwości pozyskania środków finansowych i przebiegu odnowy wsi w gminie i woj. opolskim przez Burmistrza, gminną koordynatorkę odnowy wsi oraz radnego Wernera Koppe mieszkańcy podjęli tak ważną dla swojej miejscowości decyzję. Przedstawicielka Związku Międzygminnego ”Czysty Region” szczegółowo omówiła zagadnienia związane z gospodarką odpadami w kontekście nowych przepisów oraz odpowiadała na licznie zadawane pytania mieszkańców. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zebraniu i podjęcie trafnych decyzji. Liderowi, grupie odnowy wsi oraz członkom powołanego stowarzyszenia życzymy powodzenia w pracy na rzecz swojej miejscowości i sukcesów w przyszłości.  

      Justyna Torka
        Wydział PiRG
        UMiG Krapkowice
  

1.jpeg2.jpeg3.jpeg