ZD nr 5 - Przystanek Podróżnego - wykonanie drewnianej wiaty (altany z grillem) jako celu lokalnych wycieczek lub miejsca spotkań i integracji

Zd nr 5.jpeg