ZD nr 4 - Remont chodnika w pasie ul. Dębowej, Cegielnianej i Harcerskiej w Krapkowicach.

ZD nr 4.jpeg