• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Remonty i prace inwestycyjne w placówkach oświatowych gminy Krapkowice

Systematyczna poprawa warunków lokalowych placówek oświatowych oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników przebywających na terenie szkół i przedszkoli – to ważne i priorytetowe założenia lokalnej polityki oświatowej, realizowanej przez burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę.

Dbałość i troska o wysoką jakość nauczania stawia przez samorządem gminnym niełatwe zadanie dostosowania warunków nauki i wychowania do zmieniającej się rzeczywistości w związku z przeprowadzanymi reformami oświaty. Każdego roku w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice przeprowadzane są prace remontowe i inwestycyjne, pozwalające na właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.  

W latach 2015-2017 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach przy ul. Szkolnej 3 odnowiono sale lekcyjne, wyremontowano posadzki, wymalowano korytarz na parterze oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej. Przeprowadzono remont instalacji oświetleniowej w salach lekcyjnych. W sali gimnastycznej wymieniono lampy, dokonano naprawy  instalacji elektrycznej. W budynku szkoły wymieniono część grzejników i rur centralnego ogrzewania. W toaletach dla uczniów wymieniono urządzenia i armaturę sanitarną. Przed furtkami ogrodzenia zamontowano metalowe barierki zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię. Wspólnie z radą rodziców utworzono plac zabaw dla dzieci sześcioletnich. W budynku szkoły przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnej. Wyremontowano sale lekcyjne i położono nowe posadzki. W obiekcie przeprowadzono prace inwestycyjne polegające na zaadoptowaniu pomieszczeń na siedzibę Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach przeprowadzono konserwację pokrycia dachowego budynku szkoły i naprawiono kominy. W kotłowni wymieniono kocioł centralnego ogrzewania na piec ekologiczny. Przeprowadzono remont korytarza i holu na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku, wymieniono drzwi w klasach na pierwszym piętrze, uzupełniono fragment tynku elewacji budynku. W salach przedszkolnych wymieniono lampy i wymalowano łazienki. W pomieszczeniu świetlicy zamontowano nowe drzwi aluminiowe prowadzące z holu szkoły na plac zabaw, pomalowano zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia sanitarne dla uczniów. Wykonano nową instalację odgromową. W ramach prac inwestycyjnych zabudowano część holu na drugim piętrze i utworzono nowe pomieszczenie dla biblioteki szkolnej.

3 nowe pomieszczenie biblioteki szkolnej pozyskane z korytarza w ZSP w Krapkowicach.jpeg

W ciągu ostatnich trzech lat w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach w sali gimnastycznej dokonano renowacji parkietu: wycyklinowano parkiet, uzupełniono ubytki i polakierowano powierzchnię parkietu, odnowiono ściany lamperii za bramkami i naprawiono oświetlenie. Wyremontowano pomieszczenia na pierwszym piętrze szkoły i zakupiono nowe szafki dla uczniów w szatni szkolnej. Na zewnątrz budynku przeprowadzono remont placu szkolnego, na którym wykonano i oznakowano miasteczko ruchu drogowego. Przed budynkiem szkoły powstał nowy parking rowerowy. Wykonano nowe maszty flagowe. W salach lekcyjnych i bibliotece szkolnej wymieniono posadzki podłóg. Zmodernizowano sieć internetową i system monitoringu zewnętrznego. Do kuchni zakupiono nowy piec konwekcyjno-parowy. Nad wejściem do budynku naprawiono dach.

4 miasteczko ruchu drogowego przy PSSP 5 w Krapkowicach.jpeg

W latach 2015-2017 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach wycyklinowano i polakierowano parkiet na korytarzu. Przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej. W magazynie żywnościowym w kuchni wymieniono drzwi. Wymalowano korytarz, salę informatyczną oraz inne pomieszczenia szkolne. W kotłowni wymieniono kocioł centralnego ogrzewania.

W okresie od 2015 r. do 2017 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy pomalowano salę gimnastyczną i korytarz oraz pomieszczenia kuchni. Przeprowadzono remont posadzki na pierwszym i drugim piętrze budynku.

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowie Opolskim wykonano remont sali gimnastycznej: wycyklinowano parkiet i wymalowano ściany i sufit. Ponadto naprawiono instalację odgromową, pomalowano sale lekcyjne, zakupiono i zamontowano nowe osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania, a w oknach wszystkich sal lekcyjnych zamontowano pionowe żaluzje. W kotłowni wymieniono kocioł centralnego ogrzewania. W budynkach szkolno-przedszkolnych w Rogowie Opolskim i Dąbrówce Górnej wymieniono system alarmowy. W Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej zamontowano nowe grzejniki centralnego ogrzewania, wymalowano korytarz i salę gimnastyczną, wykonano nowe ogrodzenie przy budynku. W oddziale przedszkola w Gwoździcach przeprowadzono remont dachu.

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach pomalowano sale lekcyjne i wycyklinowano drewniane parkiety podłóg. Wymalowano kuchnię i pomieszczenia zaplecza kuchennego. Wykonano remont schodów wejściowych i murków oporowych przy wejściu do budynku. W oddziale zamiejscowym przedszkola w Steblowie wymalowano wszystkie pomieszczenia i wymieniono wykładzinę podłogową.

1 wyremontowane wejście do PP 1 w Krapkowicach.jpeg

W okresie od 2015 r. do 2017 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach zaadoptowano pomieszczenia dawnej pralni na salę zabaw dla nowego oddziału integracyjnego, wyremontowano dwa dźwigi towarowe, wyremontowano sale zajęć na pierwszym piętrze budynku przedszkola. Przeprowadzono remont holu głównego na parterze oraz korytarza i zaplecza na pierwszym piętrze budynku.

W Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach przeprowadzono remonty generalne czterech łazienek przy salach zabaw: skuto stare płytki, wymieniono  instalację wodociągową i kanalizacyjną, ściany i podłogi wyłożono płytkami ceramicznymi. Wycyklinowano parkiety i wymalowano ściany w dwóch salach zabaw.

2 nowe sanitariaty w PP 6 w Krapkowicach.jpeg

6 nowy parkiet w sali PP 6 w Krapkowicach.jpeg

W latach 2015-2017 przy Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach dokonano wymiany ogrodzenia. Zdemontowano zniszczone betonowe klomby kwiatowe i zamontowano nowe ogrodzenie ze stalowych paneli ogrodzeniowych. Wykonany został również nowy chodnik z kostki prowadzący do wejścia głównego przedszkola. Na placu zabaw przy przedszkolu zamontowano nowe urządzenia do zabaw. Wyremontowano sale zabaw i pomalowano pomieszczenia kuchni, klatki schodowej i korytarza.

W ciągu ostatnich trzech latach w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach przeprowadzono remont pokrycia dachowego, pomalowano kuchnię i łazienki dla dzieci, w oddziale zamiejscowym w Żużeli wymieniono okna w sali zabaw.

Wartość remontów i prac inwestycyjnych w latach 2015 - 2017 zamknęła się w kwocie 1.615.800,00 zł.

W 2018 r. na remonty w szkołach i przedszkolach zabezpieczono kwotę 338.000 zł.  
W czasie przerwy wakacyjnej dokonano kolejnych prac remontowo – budowlanych: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach zamontowano nową infrastrukturę internetową, wyremontowano schody do budynku od strony boiska. W budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach zaadoptowano pomieszczenie szatni na świetlicę szkolną, zabudowano hol na drugim piętrze i pozyskano dodatkową salę lekcyjną. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rogowie Opolskim doprowadzono wodę do pracowni fizyczno – chemicznej, utworzono gabinet profilaktyki zdrowotnej, odnowiono pomieszczenie stołówki szkolnej. W Szkole Podstawowej w Żywocicach wyremontowano ściany korytarzy szkolnych, w przedszkolach Nr 6 i Nr 8 w Krapkowicach przeprowadzono remonty podłóg oraz pomalowano pomieszczenia przedszkolne.  W Przedszkolu Nr  6 w Krapkowicach został  wyremontowany hol główny. W oddziale przedszkolnym w Żużeli dokonano remontu kotłowni.

5 nowa wykładzina w sali PP 8 w Krapkowicach.jpeg

7 wyremontowany hol w PP 6 w Krapkkowicach.jpeg

Łącznie w okresie ostatnich czterech lat na prace remontowo – budowlane w szkołach i przedszkolach przeznaczono kwotę 1.953.800,00 zł. Dzięki wykonanym pracom remontowym placówki oświatowe Gminy Krapkowice zapewniają właściwe, estetyczne i bezpieczne warunki do nauki i opieki nad dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).