• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice przyjazna środowisku

Od 2016 roku w gminie Krapkowice przyznawane są dotacje celowe do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Program wsparcia finansowego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy liczba składanych wniosków.

W 2016 roku z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 40.000,00 zł. Środki te w pełni wystarczyły na zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków. 

Również w 2016 roku, celem dodatkowej pomocy w pozyskiwaniu przez mieszkańców naszej gminy środków na realizację zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji, gmina Krapkowice podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na mocy którego zobowiązała się do informowania o programie preferencyjnych pożyczek na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza.

piece.png

W 2017 roku burmistrz Andrzej Kasiura, spodziewając się większego zainteresowania, podwyższył kwotę dotacji o 50% tj. do 60 tys. zł. Założenie okazało się słuszne. Mimo to złożone przez mieszkańców wnioski przekroczyły zaplanowaną kwotę o kilkanaście tysięcy złotych. Dzięki staraniom burmistrza Krapkowic, za zgodą Rady Miejskiej w Krapkowicach zwiększono pulę środków w budżecie tak, by pieniędzy wystarczyło dla wszystkich.   

Ponadto w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w 2017 roku rozpoczęto prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na system monitoringu zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym. Na realizację tego zadania gmina Krapkowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości ok. 50%. Pod koniec 2017 roku gmina Krapkowice podpisała umowę na przedmiotowe zadanie, a od  1 lutego 2018 roku uruchomionych zostało 20 pyłomierzy, z czego 9 zlokalizowanych zostało na terenie miasta, a pozostałe 11 w każdym z sołectw. Pyłomierze pełnią przede wszystkim rolę informacyjną, wskazując aktualne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10, bardzo szkodliwymi dla zdrowia. Ponadto na terenie gminy zostało zamontowanych 5 stacji meteorologicznych, które mierzą temperaturę, ciśnienie, kierunek i siłę wiatru oraz wielkość opadów. Po zakończeniu rocznych badań powstanie raport, zawierający informacje o uzyskanych wynikach, który będzie podstawą planowania efektywniejszego wydatkowania środków na ochronę powietrza.

Ogłoszony w kwietniu br. nabór potwierdził dalszy wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą pieców. Wnioski opiewały na przeszło 100 tys. zł. Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Kasiury budżet tego zadania wzrósł do 108 tys. zł, zapewniając uzyskanie wsparcia wszystkim zainteresowanym.  

Na przestrzeni trzech lat wydatki na ochronę powietrza w gminie Krapkowice zwiększyły się ponad  czterokrotnie. Osiągnięty w latach 2016-2017 efekt ekologiczny, odnoszący się do 57 źródeł emisji, które zostały zmodernizowane, spowodował zmniejszenie stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5 o 85%, natomiast w obecnym roku szacowany jest na poziomie 89-95% w odniesieniu do planowanej modernizacji ok. 50 źródeł emisji. 

Wskazane wyżej zadania wpisują się w „Plan gospodarki niskoemisyjnej” gminy Krapkowice, którego głównym celem jest prowadzenie przez samorząd działań w zakresie zmniejszenia niskiej emisji, stanowiącej główne źródło zanieczyszczenia powietrza.

Przy tej okazji należy również wspomnieć o rozwoju sieci gazowniczej, zainicjowanej przez burmistrza Krapkowic, która aktualnie budowana jest w Steblowie, a w przyszłym roku swoim zasięgiem obejmie także sołectwo Żywocice. To ekologiczne źródło energii znacznie poprawi stan powietrza w naszej gminie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).