[04-02-2013] WIZJA LOKALNA NA GOLDZIE

W minioną 02-02-2013r. sobotę odbyła się wizja lokalna przy udziale prezesa PZW Opole, Burmistrza Krapkowic oraz wędkarzy zaangażowanych w prace porządkowe wokół jeziorka "Gold" w Krapkowicach przy ul Transportowej.

Celem spotkania było sprawdzenie poprawności wykonych prac , które zakłada projekt zagospodarowania  jaki realizuje Koło Otmęt wokół akwenu,  dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu pozyskanym  za pośrednictwem LGD Kraina Św. Anny. Wizyta Burmistrza spowodowana  była także protestami, które podniósł klub karpiowy "Chlup" , działający przy kole Otmęt. Osoby protestujące domagały się bowiem wstrzymania wycinki drzew, które zostały wyznaczone do  usunięcia w ramach realizacji projektu.  

Po zbadaniu decyzji na wycinkę drzew zarówno przez Urząd Miasta i Gminy jak również Starostwa Powiatowego nie wykryto niezgodności formalnych w przedmiotowej sprawie.

Spotkanie potwierdziło również, że wykonywane prace przebiegają w należyty sposób i nie naruszają wydanych decyzji na wycinkę drzew.

 UMiG
w Krapkowicach

1.jpeg2.jpeg3.jpeg
5.jpeg6.jpeg4.jpeg