[13-02-2013] TRANSMISJA NA ŻYWO Z XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ - POCZĄTEK O GODZ. 14:00

banner_sesja w krapkowicach.jpeg
 
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
     dnia 13 lutego 2013 r. (środa) o godz. 1400
    w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 
 
 z porządkiem obrad:
   1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowicz działalności w okresie międzysesyjnym – od 28 grudnia 2012 r. do 13 lutego 2013 r.
   3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
   4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych   na 2013 rok.
   5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
   6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
         na 2013 rok.
   7.  Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
   8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
   9. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
 10. Zmiana sieci placówek oświatowych. Zapoznanie z wynikami konsultacji społecznych w związku z tworzeniem zespołów szkolno- przedszkolnych w Gminie Krapkowice
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13.  Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
 
        Tydzień przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :
 
1) 05.02.2013r. godz. 1400 W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: organizację Biegu Krapkowickiego, funkcjonowanie i kierunki rozwoju OSiR Krapkowice, plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2013 rok );
 
2) 06.02.2013r.godz.14oo Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: działalność straży miejskiej i krapkowickich dzielnicowych, działalność OPS, WTZ, ŚDS oraz zagadnienie dot.  podjętych działań w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego i omówienie planów gminnych na 2013 rok  tj. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; przeciwdziałania narkomanii; przeciwdziałania  przemocy w rodzinie);
 
3) 07.02.2013r.godz.14oo Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja omówi : zagadnienia dot. działalności OSiR-pływalnia „Delfin” i zasad finansowania przedszkoli wg. nowych kryteriów oraz omówienie propozycji zagospodarowania obiektu Hotelu KS Unia Krapkowice na terenie Gminy Krapkowice ).

nad. Biuro Rady