• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 x 40 m, nawierzchnia z trawy syntetycznej. 30 sierpnia burmistrz Andrzej Kasiura podpisał umowę na budowę boiska przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5. Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze we wrześniu, zakończenie planowane jest na grudzień.

Wartość zamówienia gwarantowanego (tj. boiska do piłki nożnej) wynosi 465.538,62 zł. Zamówienia opcjonalnego (chodników) 91.055,94 zł.

Przypomnijmy, to drugi etap modernizacji terenów sportowych. W ramach pierwszego przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1155 m2 oraz boisko do koszykówki o powierzchni 390 m2. Dodatkowo przeprowadzono roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne oraz drenaż. Wykonana została również podbudowa z kruszywa i betonu, sportowa nawierzchnia poliuretanowa boisk: wielofunkcyjnego i do koszykówki oraz trybuny. Wokół boisk postawiono także ogrodzenia i przeprowadzono remont muru.