• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Ekonomiczne i kulturowe aspekty dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na gospodarkę lokalną"

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, partner projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim", realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 w partnerstwie z gminą Pokój - liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie "Ekonomiczne i kulturowe aspekty dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na gospodarkę lokalną".

Termin spotkania: 18.09.2018 r., godz. 10:00.

Miejsce spotkania: Politechnika Opolska w Opolu, ul. Mikołajczyka 16, Zespół dydaktyczny "Łącznik".

Zaproszenie dedykowane jest przedstawicielom gmin, powiatów, miast oraz organizacji pozarządowych, muzeów, Lokalnych Grup Działania, właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych, a także osobom, których działania związane są z dziedzictwem kulturowym Opolszczyzny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e.dziedziczek@wup.opole.pl

DOCXformularz zgłoszeniowy-spotkanie 18.09.2018 r..docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).