Uwaga osy !!!

1.jpeg

W ostatnim okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej obserwują wzrost zgłoszeń mieszkańców Krapkowic dotyczących gniazd os lub szerszeni zarówno na terenie prywatnym jak i w przestrzeni publicznej. Każdorazowo takie zgłoszenie jest weryfikowane na miejscu przez strażników miejskich. Jeśli jest to teren publiczny patrol wzywa w imieniu zarządcy terenu specjalistyczną firmę, która usuwa gniazda. W przypadku terenu prywatnego zarządca jest informowany o problemie i konieczności jego rozwiązania.