• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA Rady Miejskiej w Krapkowicach 

na wniosek Burmistrza Krapkowic

 z dnia 16.08.2018 r., działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy

 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

w dniu 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

      

z porządkiem obrad:

1.Otwarcie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok;

2)  w sprawie zmiany wpf;

3) w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

4 ) w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowej w Krapkowicach;

5)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice;

6) w sprawie zmiany uchwały  Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.    

9) w sprawie zmiany  uchwały nr XLII/475/2018 z dnia  26 kwietnia 2018 w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 45 na odcinku Rogów Opolski- węzeł Opole Południe".                                                                                         

3.  Zakończenie  XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

          

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).