Nowoczesny sprzęt dla OSP

8 sierpnia burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura przekazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Krapkowice sprzęt o wartości ponad 50 tys. zł. Zakup ten współfinansowany został  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

5 agregatów prądotwórczych, defibrylator, 3 zestawy ratownictwa medycznego wraz z deskami, dwie poduszki wysokociśnieniowe oraz szyny typu Kramera trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej z: Dąbrówki Górnej, Kórnicy, Pietnej, Steblowa, Ściborowic, Żużeli i Żywocic.

Środki na zakup sprzętu do działań ratowniczych udało się pozyskać dzięki podpisanej umowie. W tej sprawie 17 maja w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości spotkał się zastępca burmistrza Andrzej Brzezina. Wnioskodawcą i współfinansującym zakup sprzętu była gmina Krapkowice.

Strażacy OSP z naszej gminy, aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom, potrzebują poza nowoczesnym sprzętem, wielogodzinnych ćwiczeń. Jedną z form treningu są zawody strażackie, m.in. gminne zmagania jednostek OSP. Tegoroczne odbyły się 17 czerwca na boisku w Żużeli.