[22-01-2013] ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH - INFORMACJA

Zmiany w przepisach meldunkowych
 
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1407). Ustawa  wprowadza szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
 
Zmiany dotyczą między innymi :
 
          - zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
        
         -   likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
        
         -   likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 
           - wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu;
 
          - wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 
         - odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
      
        - wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
 
       - zmianie ulegają wzory druków dotyczących za- i wymeldowania przy czym do 30 czerwca 2013 r. mogą być używane dotychczasowe druki.
 
nad.
Wydział Spraw Obywatelskich
UMiG w Krapkowicach