,,Nieprawidłowe parkowanie" na Osiedlu XXX Lecia

1.jpeg

Osiedle XXX Lecia w Krapkowicach stanowi rejon, w którym kierowcy najczęściej nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Nagminnie zauważalne jest niestosowanie się do znaków zakazu zatrzymywania czy postoju, parkowania w miejscach niewyznaczonych lub w rejonie przejść dla pieszych. Pomimo podejmowania licznych interwencji zarówno tych zleconych jak i własnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej kierujący pojazdami w dalszym ciągu popełniają wykroczenia drogowe. W dniu 30.07.2018 r. podejmowano dwukrotnie interwencje wobec kierowców łamiących przepisy. W jednym przypadku nałożono mandat karny.