• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszyły wakacyjne remonty w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice

Podczas tegorocznych wakacji w szkołach i przedszkolach prowadzone są prace remontowo – budowlane mające na celu poprawę warunków nauki. Zakres prac jest różnorodny, wiele z nich stanowi kontynuację prac rozpoczętych w latach poprzednich, np. malowanie klas lekcyjnych i sal zabaw, wymiana wykładzin, remonty zaplecza kuchennego i sanitariatów, wymiana instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Dyrektorzy placówek dbają o to, aby wszystkie prace remontowe zostały zakończone w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W dniu 25 lipca 2018 r. Burmistrz Krapkowic oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: Harald Brol – sekretarz miasta oraz Jolanta Myśluk - naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury dokonali przeglądu trwających prac remontowych w szkołach i przedszkolach.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach roboty budowlane idą pełną parą. Zakres prac obejmuje zabudowę części holu w celu pozyskania dodatkowej klasy lekcyjnej. W pomieszczeniu dotychczasowej szatni prowadzony jest remont związany z zaadoptowaniem sali do prowadzenia zajęć świetlicowych. Dostosowanie obiektu obejmuje: wymianę okien, wykładziny podłogowej, wymianę drzwi zewnętrznych, malowanie pomieszczenia. Od strony boiska szkolnego powstają nowe schody umożliwiające przejście uczniów na teren placu zabaw.

Duże prace remontowe trwają w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach. W salach zabaw prowadzony jest gruntowny remont podłóg polegający na zerwaniu starych powierzchni podłóg, konserwacji podłoża oraz założeniu nowych, kolorowych wykładzin. Trwa również malowanie pomieszczeń przedszkolnych.

W Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach w sierpniu nastąpi remont holu głównego obejmujący malowanie pomieszczenia i wymianę wykładziny. W dwóch salach zabaw nastąpi cyklinowanie parkietów.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach wymalowane zostały sanitariaty dla uczniów, w budynku przy ul. Szkolnej  zamontowano nową infrastrukturę internetową. W czasie wakacji odbędzie się remont schodów i wejścia do budynku od strony boiska szkolnego. Obecnie trwa remont dachu nad salą gimnastyczną w budynku przy ul. Kwiatowej.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Górnej trwają prace remontowe związane z przygotowaniem gabinetu pomocy przedlekarskiej oraz tworzeniem klasopracowni do nauki biologii, fizyki i chemii.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach trwają prace malarskie w pomieszczeniach kuchni i w klasach lekcyjnych. W sierpniu planowane jest odnowienie lamperii w korytarzu szkolnym na pierwszym piętrze.

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach w lipcu dokonano modernizacji korytarza oraz pomieszczeń socjalnych, natomiast w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Krapkowicach odnowiono salę zabaw.

W oddziale przedszkolnym w Żużeli w lipcu została wymalowana sala zabaw, dokonano remontu kotłowni oraz kominów, wykonane zostały przyłącza wentylacyjne.

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków nauki Gmina Krapkowice planuje wydać 320 tys. zł na wakacyjne prace budowlane w przedszkolach i szkołach.