Lodówka leżąca na poboczu

SAM_6774.jpeg

Wyrzucanie odpadów komunalnych jak również wielkogabarytowych to niestety w dalszym ciągu duży problem społeczny. Nie inaczej jest w Gminie Krapkowice gdzie strażnicy miejscy otrzymują wiele zgłoszeń dotyczących wyrzuconych śmieci. Nie zmieniła tego nowa Ustawa o odpadach ani wprowadzone zmodyfikowane Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. W dniu 13.07.2018 r. patrol straży miejskiej podejmował czynności w związku ze zgłoszeniem o wyrzuconej lodówce na poboczu oraz workach z odpadami w miejscowości Pietna. W obu przypadkach nie udało się ustalić sprawcy wkroczenia. Do uprzątnięcia terenu zobligowano zarządcę. Straż Miejska w Krapkowicach apeluje aby oddawać odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem ich wywozu w danej miejscowości lub też dostarczyć na wyznaczone w mieście ,,Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"