Konflikty sąsiedzkie

1.jpeg

Strażnicy miejscy bardzo często podejmują interwencje dotyczące konfliktów sąsiedzkich. Otrzymywane są zgłoszenia, w którym jeden z sąsiadów oskarża drugiego i tak na przemian. Niejednokrotnie uchybienia, o których się dowiadujemy to wykroczenia. Duży odsetek to sprawy typowo cywilne gdzie funkcjonariusze przeprowadzają jedynie rozmowy profilaktyczne bądź informują o możliwym, ewentualnym dalszym postępowaniu stron konfliktu. W ostatnim tygodniu patrol Straży Miejskiej dwukrotnie podejmował tego typu interwencje, które dotyczyły nieprawidłowego parkowania, bałaganu czy też leżących liści.