Komunikat GCZK: Utrudnienie A4 / opolskie

Stan na godz. 19:00 W związku z demontażem barier separacyjnych na jezdni południowej, po zakończonym remoncie autostrady ETAP 1, w okolicach Węzła Opole Południe tworzy się zator w kierunku Katowic. Szacowany czas spowolnienia ok. 60 min.

Komunikat jest ważny od 29-06-2018 11:50:00 do 29-06-2018 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania