• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku 1-go Domu Pomocy Społecznej „Anna”, przebudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku 2-ego DPS na garaże oraz budowie wiaty wielofunkcyjnej, na dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m.13 obręb Krapkowice, przy ul. Ogrodowej 5.

Zmiana decyzji polega na zmianie tytułu inwestycji na: „rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej Anna w Krapkowicach na działkach nr: 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 z k.m. 13, obręb Krapkowice, przy ul. Ogrodowej 5”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).