• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapytanie ofertowe - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice

Burmistrz Krapkowic zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Realizacja przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego”.

UWAGA!!!!  Oferty złożone przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat rozwiązał umowę z Gminą Krapkowice na realizację zadania objętego przedmiotem niniejszego zapytania z przyczyn leżących po Jego stronie, nie będą brały udziału w ocenie i wyborze Wykonawcy.

PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.pdf

PDFZałacznik Nr 2 do zapytania ofertowego.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.pdf