Uszkodzenia nawierzchni jezdni.

SAM_6557.jpeg

W dniu 11.06.2018 r. strażnicy miejscy podczas kontroli porządkowej rynku w Krapkowicach stwierdzili w nawierzchni jezdni fragmenty uszkodzonej kostki brukowej. Nawierzchnia została uszkodzona w taki sposób, że mogła stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu na Rynku. Awarię niezwłocznie przekazano zarządcy drogi, który usunął uszkodzenia. Dnia 11.06.2018 r. patrol Straży Miejskiej otrzymał także informacje o rozlanym oleju na ul. Józefa w Żywocicach, który również może stanowić zagrożenie dla kierujących pojazdami. Miejsce to ostatecznie zostało zabezpieczone przez zarządcę drogi. Prosimy mieszkańców Gminy Krapkowice o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod numer telefonu 606448422 wszelkich zauważonych awarii, uszkodzeń. Można również dzwonić na numery alarmowe 112 oraz 997.