27 czerwca br. - termin uiszczenia opłaty za odpady - II kwartał

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że dnia 27 czerwca br. upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że wpłat w/w opłaty należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.