Sołectwo Ściborowice - nagrodzone

Sołectwo  Ściborowice wzięło udział  w konkursie ,,Fundusz  sołecki - najlepsza inicjatywa” zorganizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 26 maja w Licheniu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego na ręce przedstawicieli sołectwa Ściborowice wręczono nagrodę pieniężną za zajęcie III miejsca  w wysokości 5000 zł. Konkurs obejmował województwa wielkopolskie oraz opolskie. Z województwa opolskiego do konkursu przystąpiło 27 sołectw.


Nagrodzona inicjatywa to „Dzień Ziemniaka”, który sołectwo organizuje z własnego funduszu co roku wraz z lokalną grupą Odnowy Wsi, której liderem jest pani Beata Białek. Prezentują w tym dniu dania przyrządzone z tego najpospolitszego warzywa jakim jest ziemniak. Ponadto temu dniu towarzyszy biesiada, w której uczestniczą wszyscy mieszkańcy Ściborowic.

Sołectwo w Licheniu reprezentowały członkowie Rady sołeckiej Anna Mazurek i Jadwiga Betlejewska
Zakończeniem uroczystości wręczenia nagród była Msza Św. w bazylice Licheńskiej dla środowisk wiejskich i sołtysów .

Szerzej na temat konkursu przeczytać można >> kliknij tutaj

nad. Anna Mazurek