Opieka nad zwierzętami na terenie Gminy Krapkowice

sarna.jpeg

W ostatnim czasie Straż Miejska w Krapkowicach zaobserwowała wzmożoną ilość zgłoszeń dotyczących chorych, rannych, bezpańskich lub dzikich zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice. Zgłoszenia dotyczą zarówno zwierząt domowych w szczególności psów ale także dzikich takich jak sarny. jeż czy ptaki. Każde zgłoszenie mieszkańca jest przez funkcjonariuszy weryfikowane pod kątem zasadności ewentualnych dalszych czynności. Zwierzęta są zabierane przez weterynarza do lecznic weterynaryjnych. Interwencje dotyczące zwierząt można zgłaszać do Straży Miejskiej w Krapkowicach pod numer telefonu 606448422, na numer alarmowy 997 oraz 112 lub na numery Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach -774466805 lub 774466806.