Sonda 2007: prawo własności czy wieczyste użytkowanie (zakończona)

W nawiązaniu do znowelizowanej w m-cu lipcu 2007 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkom spółdzielni z prawem do lokalu przysługuje także ułamkowa część nieruchomości (działki), na której posadowiony jest budynek. Działki pod blokami nr 1, 2, 3 na Osiedlu 1000-lecia oraz blokiem nr 4 przy ul.Hotelowej w Krapkowicach są własnością gminy w wieczystym użytkowaniu spółdzielni do 2011 roku.

Chcąc raz na zawsze zakończyć ten specyficzny rodzaj użytkowania działki, gmina proponuje spółdzielni kupno tych działek po cenach preferencyjnych, a następnie w formie prawa własności przekazać należne części z własnościowym prawem do lokalu. Szybka zgoda spółdzielni na tę formę własności działek pozwoli  w terminie ustawowym pozytywnie załatwić sprawy notarialne. W  ten oto sposób, spółdzielca byłby właścicielem mieszkania oraz właścicielem części działki, na której stoi blok.

Rodzi się więc pytanie: Czy w trakcie przenoszenia własności mieszkań przeniesienie części należnej Wam działki winno się odbyć w formie prawa własności do gruntu czy też w formie wieczystego użytkowania?

Proszę o wzięcie udziału w sondzie internetowej. Sonda potrwa do 29.11.2007 roku.

W sondzie oddano łącznie 373 głosy. Czas trwania sondy: 29 października - 29 listopada 2007r.