OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC - KONKURS NA DYREKTORA

Burmistrz Krapkowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w  Żywocicach.  Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2013 roku z dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach”, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice lub osobiście w sekretariacie w I budynku, II piętro p. nr 28 do godz. 17.00  
 

POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA