BURMISTRZ KRAPKOWIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE KRAPKOWICE NA II PÓŁROCZE

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857   z późn. zm.). Na realizację projektów w II półroczu 2013 roku przeznacza się kwotę – 120 000,00 zł. Termin składania wniosków: do dnia  14 czerwca 2013 r. godz. 14:00

Więcej informacji >> kliknij tutaj

 

nad. Wydz. OST
UMIG w Krapkowicach