Krapkowicki przykład współpracy

Dobre praktyki pochodzą z Krapkowic. O modelowej współpracy gminy Krapkowice i Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice oraz budowie mariny 8 maja mówili przedstawiciele portu i gminnego samorządu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja "Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018".

1.jpeg

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie marszałka Andrzeja Buły, który przypomniał o podpisanym w tej sprawie przez województwa Polski Zachodniej liście intencyjnym. Marszałek dodał również, że Odra już otworzyła się na miasta i miejscowości nad nią leżące.

4.jpeg

O jednej z możliwości rozwoju turystycznego terenów położonych nad Odrą mówił wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Przedstawiciele pięciu województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego) podpisali list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Blue Velo ma prowadzić wzdłuż Odry na całym jej polskim przebiegu: od Górnego Śląska aż po Bałtyk.

Po przemówieniach marszałków Jan Szefer, komandor Portu Jachtowego w Krapkowicach oraz Tomasz Ślęzak, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy przedstawili historię powstania i ofertę krapkowickiej mariny.

2.jpeg

Przypomnijmy, port jachtowy na brzegach Odry i Osobłogi powstał dzięki wielkiemu zaangażowaniu miłośników żeglarstwa. Krapkowicka  marina w dużej mierze powstała społecznie. Część środków pochodziła z członkowskich składek, część z dotacji przyznanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina św. Anny”. W budowie portu pomogli także gminni samorządowcy i prywatni darczyńcy. Dziś krapkowiccy wodniacy nabrali wiatru w żagle i dynamicznie rozwijają wachlarz proponowanych usług. W porcie organizowane są sekcje kajakowe. Można tu popływać także łódką, motorówką, rowerkiem wodnym czy wyruszyć w rejs turystyczno-krajoznawczy. Żeglarze prowadzą także szkolenia na temat bezpiecznego korzystania z Odry, kursy sternika motorowodnego i radiooperatora. By poszerzyć ofertę, przy marinie powstał także camper port z całym zapleczem sanitarnym. Wodniacy stale współpracują z gminnymi placówkami, m.in. z lokalnymi szkołami, Krapkowickim Domem Kultury oraz Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną. To tu organizowane są niezapomniane wieczory ze sztuką. Zamiast tradycyjnej sceny, budowana jest  pływająca tratwa, a zamiast ustawianej i naszpikowanej multimediami scenografii, dominują woda i łodzie. Wodniacy co roku wraz z gminą Krapkowice i Krapkowickim Domem Kultury organizują także Piknik Odrzański. W jego ramach odbywają się m.in. wyścigi smoczych łodzi czy wyprawy w poszukiwaniu skarbu pirata. Stałym punktem jest także barwny przemarsz orszaku książęcego.

Dzięki wielu podejmowanym inicjatywom port jachtowy i gmina Krapkowice wyróżnieni zostali także za rozwój turystyki na Odrze. Nagrodę przyznała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Port Jachtowy nagrodzony został także za rozwój żeglarstwa na Opolszczyźnie. Nagrodę podczas I Opolskiego Plebiscytu Żeglarskiego „Dar Opola” odebrał komandor krapkowickiego portu Janusz Szefer. Krapkowickiej przystani nie zabrakło także na kartach publikacji „Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa” autorstwa Ryszarda Sobieszczańskiego.

3.jpeg

Krapkowicki akcent na konferencji stanowił modelowy przykład współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, Samorządowy Rok Rzeki Odry to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest uświadomienie społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem województw nad Odrą oraz zachęcenie mieszkańców do większego zaangażowania się w działania służące ożywieniu społeczno-gospodarczemu terenów nadodrzańskich.