• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porozumienia między gminami Krapkowice i Gogolin

Drogi rodzicu, mieszkasz w Krapkowicach, a Twoje dziecko uczęszcza do żłobka w Gogolinie, lub jesteś mieszkańcem Gogolina, a swoją pociechę posyłasz do krapkowickiej placówki? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

23 kwietnia burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisali porozumienia pomiędzy gminami: Krapkowice i Gogolin. Porozumienia gwarantują refundację wydatków związanych z udzielaniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki. Na ich mocy gmina Krapkowice przekaże dotację na każde dziecko objęte opieką w żłobku w Gogolinie zamieszkałe na terenie gminy Krapkowice, a gmina Gogolin na każde dziecko zamieszkałe na terenie tej gminy, a objęte opieką w krapkowickich żłobkach. Takie rozwiązanie, to kontynuacja partnerskiego porozumienia gmin zawartego w lipcu ubiegłego roku. 

IMG_4236.jpeg

Refundacja dotyczy dzieci w wieku do lat 3. Wysokość przekazanej dotacji wyniesie 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie dwóch gmin.

Dotację przekazuje się dla podmiotów prowadzących żłobki w celu:

  1. zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

IMG_4253.jpeg

Działania podjęte przez samorządowców wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pozwalają pogodzić pracę zawodową rodziców z obowiązkami rodzinnymi. Dzięki temu funkcjonujące żłobki mogą zapewnić dzieciom możliwość rozwijania się pod kierunkiem opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi.

IMG_4256.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).