Sonda 2005: podatek za wywóz śmieci (zakończona)

Podatek za wywóz śmieci

Jak skończyć z wywożeniem śmieci do lasu, jak przeciwdziałać powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. Pomysł wprowadzenia jednakowego podatku za wywóz śmieci dla wszystkich mieszkańców Gminy Krapkowice zgłosiła radna Maria Karwecka na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. Aby jednak taki podatek można było wprowadzić musi zostać zaakceptowany przez mieszkańców w referendum gminnym. Przeprowadzenie referendum prociąga  za sobą dodatkowe koszty związane z jego organizacją. Ponieważ wniosek w  sprawie zorganizowania referendum n/t wprowadzenia dodatkowego podatku dla mieszkańców wywołał burzliwą dyskusję na sesji postanowiono przeprowadzić sondę na stronie www na ten temat.

Listopad 2005