• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od 1 kwietnia zbieramy odpady zielone

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Przypominamy, że od 1 kwietnia br. w pojemnikach koloru brązowego zbieramy selektywnie odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji tj.: obierki warzyw i owoców, kwiaty cięte i doniczkowe, ściętą trawę, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów. W przypadku większej ilości w/w odpadów należy je gromadzić w brązowych workach.

 

Popiół powstający w ww. okresie należy gromadzić w pojemniku koloru czarnego, przeznaczonym do zbierania odpadów zmieszanych.

 

ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA POPIOŁU ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH  I ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DO JEDNEGO POJEMNIKA!