• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy gminy Krapkowice, przypominamy o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady do 10 marca 2020 roku. Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. Dodatkowo w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 (26 lutego) oraz w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 (27 lutego) w godzinach 16:00-18:00. Zapraszamy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Wolne miejsca w przedszkolach

Z dniem 28 maja 2018 r. rozpoczyna się uzupełniająca rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę Krapkowice
na rok szkolny 2018/2019.

Wolne miejsca w przedszkolach:

 1. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach – czynne w godz. 6.30 - 16.30,wolnych miejsc – 3,
 2. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach – czynne w godz. 6.00 - 16.30, wolnych miejsc – 6,
 3. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach – czynne w godz. 5.30 - 16.30, wolnych miejsc – 9,
 4. Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnejwchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim:
  • Oddział w Dąbrówce Górnej – czynny w godz. 7.30 - 15.30, wolnych miejsc – 3,
  • Oddział w Rogowie Opolskim – czynny w godz. 7.30 - 15.30, wolnych miejsc – 3,
  • Oddział w Gwoździcach - czynny w godz. 7.30 - 15.30, wolnych miejsc – 19,
 5. Przedszkole Publiczne w Żywocicach:
  • Oddział w Żywocicach - czynny w godz. 7.00 - 16.00, wolnych miejsc – 6,
  • Oddział w Żużeli - czynny w godz. 8.00 - 15.00, wolnych miejsc – 11,

Terminy rekrutacji 

W dniach 28 maja do 08 czerwca 2018 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka. Do dnia 13 czerwca 2018 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach.  W dniu 14 czerwca 2018 r.  w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 15 czerwca 2018 r.  do 22 czerwca 2018 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W dniu 26 czerwca 2018 r.  o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 1. obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 3. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 4. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 5. rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 6. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu na terenie gminy Krapkowice. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech przedszkoli. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

Wydział Oświaty i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Do pobrania

 1. PDFUchwała Nr XXVI 319 2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dn 28 02 2017 w sprawie określenia kryteriów do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf
 2. PDFZarządzenie Nr 826 2018 z dn 10 01 2018 Burmistrza Krapkowic w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegona rok szkolny 2018 2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).