Droga do inwestycji

Kolejna dobra wiadomość od gminnych samorządowców. Zarząd Województwa przyznał dotację na budowę drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w Rogowie Opolskim. Koszt projektu to nieco ponad 10 536 774 zł, dotacja wyniesie 50 %, czyli 5 268 387 zł.

To kluczowa inwestycja dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. „Zainteresowanie zakupem właśnie tych terenów inwestycyjnych stale rośnie. Przy drodze znajduje się już magazyn logistyczny firmy PIOMAR, trzech kolejnych inwestorów zainteresowanych jest zakupem działek przy wspomnianej drodze” mówi zastępca burmistrza Andrzej Brzezina. Dodatkowo, nowa droga prowadzić będzie do 25 ha dodatkowych terenów, a to oznacza potencjalne nowe inwestycje.

Droga do inwestycji_1.jpeg

Gmina Krapkowice pierwotnie starała się o 85% dofinansowania. Projekt nie znalazł się jednak na liście podstawowej. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Województwa i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki gmina Krapkowice otrzymała z listy rezerwowej wsparcie wysokości 50% kosztów. Zarząd Województwa podjął taką decyzję widząc spore zainteresowanie inwestorów terenami położonymi w Rogowie Opolskim. To właśnie przedsiębiorcy bardzo często podkreślają konieczność przebudowy skrzyżowania DK45 i ul. Leśnej oraz budowy drogi do ich przyszłych zakładów o nośności 11,5 kN/oś. „Ten projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a co za tym idzie do zwiększenia nowoczesności gospodarki oraz transferu technologii. Wzrośnie także liczba nowych miejsc pracy, co zdecydowanie wpłynie na konkurencyjność regionu” dodaje burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

DSC_0124.jpeg

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Leśnej oraz budowę drogi znajdującej swój początek w miejscu planowanego skrzyżowania z przebudowaną drogą. Zastosowane zostaną elementy infrastruktury drogowej poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Droga zakończona zostanie placem do zawracania przystosowanym do ruchu pojazdów ciężarowych. Nośność obu dróg wykosić będzie 11,5 kN/oś. Zaplanowano także wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do projektowanego zbiornika, kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej, która odprowadzać będzie ścieki z hal i przedsiębiorstw, kanalizacji sanitarno-tłoczącej, dwóch oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej, która zasilać będzie hale i przedsiębiorstwa. Te inwestycje są niezbędne. Ich budowa w późniejszym terminie wiązałaby się z koniecznością prowadzenia robót ziemnych w pasie nowej drogi.

Już w kwietniu planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej, do końca lipca rozstrzygnięty ma zostać przetarg na realizację projektu. Inwestycja zakończyć ma się do końca czerwca 2019 roku.