• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Miasta i Gminy Krapkowice

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m 2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne wysokość opłaty za usługę wodną za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia  zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Organem decyzyjnym do  naliczenia opłaty za zmniejszenie retencji terenowej wobec osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej jest Burmistrz.

Wpływy z tytułu opłat za w/w usługi zgodnie z art. 299 ust. 5 Prawo wodne stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o zgłoszenie się do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice II budynek, parter,  pok. 18  lub 19 celem wypełnienia stosownego oświadczenia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).