[09-05-2013] ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WYJAZDOWYM


W dniu 20 maja 2013 br. Lokalna Grupa Działania Kraina Św. Anny  planuje wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa agroturystycznego w Przysieczy (gm. Prószków). LGD Kraina Św. Anny zamierza zmobilizować rolników i nie tylko, aby skorzystali z pozostałych jeszcze środków na założenie/utworzenie agroturystyki na obszarze Kraina św. Anny.
 

W związku z tym LGD zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu wyjazdowym. Jednocześnie informuje, że już w czerwcu rozpoczyna VIII nabór (tematyczny) na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach przedsięwzięcia nr I. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Krainy św. Anny, w tym inwestycje turystyczne i rekreacyjne – przewidziana pula środków 531 701 zł.
 

DO POBRANIA:

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy