• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

XL NADZWYCZAJNA SESJA

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
w dniu  15 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00


    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

 

       z porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie   podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,

     numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

b) w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

     numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

      3. Zakończenie  XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.