OBÓZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO - MORAWICA 2013

logo.jpeg
OBÓZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Morawica – 2013   
 
Wzorem lat ubiegłych, gminy Morawica, Krapkowice i Zabierzów kontynuują ideę Letniego Obozu Języka Angielskiego, organizowanego w ramach partnerskiej współpracy
z amerykańskm miastem Camas.
 To wyjątkowa i niecodzienna okazja do nauki języka angielskiego pod kierunkiem amerykańskich nauczycieli, którzy jako wolontariusze przybędą do Polski.
 Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 16 do 19 roku życia, której poziom znajomości języka angielskiego pozwala na swobodną komunikację. W programie obozu, oprócz zajęć lingwistycznych, planowane są różnorodne zajęcia rekreacyjne, zabawy sportowe, wycieczki i dyskoteki. Sprawdzone już w latach ubiegłych formy nauki, pozwolą na bezpośredni kontakt z „native speakers”, którzy w sposób naturalny sprowokują komunikację w języku angielskim i rozwój praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Organizatorem tegorocznego obozu jest Gmina Morawica.
 
Ważne informacje:
·         Miejsce obozu: Morawica koło Kielc
·         Termin obozu: od 30 czerwca do 13 lipca 2013 r.
·         Liczba uczestników: 60 osób ( w tym z Gminy Krapkowice 20 osób).
·         Wiek uczestników: od 16 do 19 roku życia.
·         Odpłatność: 950,00 zł od osoby
(w cenie koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz zaplecze sportowe)
Formularz Karty Zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania ze strony: www.krapkowice.pl
lub  w sekretariatach gimnazjów z terenu Gminy Krapkowice.
 
DO POBRANIA:
-INFORMACJA O OBOZIE,
- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
- REGULAMIN REKRUTACJI.

 
·          Termin składania zgłoszenia: 07 czerwca 2013 r.
·         Miejsce składania zgłoszenia:
- Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, II budynek, 
 parter, pokój nr 19
- sekretariaty gimnazjów z terenu Gminy Krapkowice.
Informacji na temat obozu udzielają:
  • p. Jolanta Myśluk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
tel. 77/44 66 883, e-mail:
  • p. Iwona Niklewicz – Wydział Oświaty i Kultury
         tel. 77/ 44 66 812, e-mail: