Wstępna Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy:

- Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w podziale na kobiety i mężczyzn

PDFLista rankingowa - kobiety.pdf (140,72KB)
PDFLista rankingowa - mężczyźni.pdf (147,73KB)

- Listę rezerwową Kandydatów do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

PDFLista rezerwowa - mężczyźni.pdf (134,06KB)

- Listę Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z powodu nie spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie

PDFLista Formularzy odrzuconych - kobiety.pdf (133,37KB)

PDFLista Formularzy odrzuconych - mężczyźni.pdf (132,68KB)