Rewaloryzacja alei

Zadrzewienie rosnące przy ulicy Żeromskiego w Krapkowicach jest stare. Jego powstanie szacuje się na okres międzywojenny. Niestety walory historyczne nie wstrzymują naturalnego procesu zamierania jesionów i lip, czego dowodem były liczne uszkodzenia infrastruktury oraz spadające gałęzie podczas jesiennych wiatrów. Sytuacja ta spowodowała natychmiastową reakcję mieszkańców i użytkowników drogi domagających się wycinki i wszczęcia postępowania zmierzającego do likwidacji zagrożenia. O usunięcie drzew przydrożnych wnioskowała także policja i apelował Wojewoda Opolski. Wyznaczono 7 sztuk drzew najbardziej uszkodzonych przez czynniki biotyczne (choroby grzybowe). Zostały przycięte wszystkie konary, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, czyli użytkowników drogi i chodnika. Oględziny drzew wykonywane były dwukrotnie przez Starostwo Powiatowe potwierdzając zasadność ich usunięcia. Zły stan sanitarny drzew potwierdziły także oględziny eksperta od spraw dendrologii, a obecnie firmy realizującej prace pielęgnacyjne. 19 lutego 2018 roku do Urzędu wpłynęły kolejne interwencje w sprawie konieczności dalszych cięć od mieszkańców ulicy Żeromskiego i innych użytkowników drogi publicznej, którzy widząc stan drzew ujawniony podczas przycinki obawiają się o własne bezpieczeństwo. Wymiana starych drzew rosnących w ciągu tak ruchliwej ulicy miejskiej ma nie tylko aspekt bezpieczeństwa, ale także znaczenie przyrodnicze pozwalające na wymianę starych drzew na nowe, tak by przyszłe pokolenia mogły także cieszyć się drzewostanem przy ulicy Żeromskiego.