Nieprawidłowy postój pojazdów

7.jpeg

W dniu 11.01.2018 r. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie dotyczące postoju pojazdów w obrębie skrzyżowania na ul. Kwiatowej w Krapkowicach. Zgłoszenie zostało potwierdzone. Sprawcy wykroczenia zostali pouczeni zgodnie z art. 41 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 97 Kodeksu Wykroczeń nawiązując do art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawo o Ruchu Drogowym.