Zalegające śmieci

3.jpeg

W dniu 04.01.2018 r. Straż Miejska udała się w rejon lasu za os. XXX – lecia w Krapkowicach w związku z artykułem, który pojawił się w lokalnej prasie. Artykuł dotyczył zalegających w tym miejscu śmieci. Odpady zostały zlokalizowane. Powiadomiono zarządcę terenu – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie o potrzebie uporządkowania terenu.