• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

  1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 68/3, m. 3, nr 6/31, m. 12, obręb Krapkowice, nr 109/13, m. 1, obręb Rogów Opolski
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat: dz. 713/2,  m. 6, obręb Żużela.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 848.pdf

PDFZarzadzenie 849.pdf