• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powietrze pod lupą

W gminie Krapkowice działa już pionierski program badania jakości powietrza. Dziewięć czujników zamontowanych zostało na terenie miasta, jedenaście w sołectwach (po jednym w każdym). Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są na stronach internetowych:  https://powietrze.krapkowice.pl lub www.krapkowice.pl (przycisk „Monitoring powietrza”). Dzięki temu każdy mieszkaniec może sprawdzić czym oddycha on i jego najbliżsi. W skrajnych punktach gminy oraz na obiekcie Powiatowej Straży Pożarnej umieszczonych zostało także 5 stacji meteo, które dokonują pomiaru temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów. 

IMG_2013.jpeg

„Program potrwa rok. Po jego zakończeniu powstanie opracowanie, dzięki któremu dowiemy się jak zmienia się stan powietrza w zależności od podstawowych czynników atmosferycznych. Będziemy mogli także wskazać rejony, w których stężenia pyłów w gminie są najwyższe. Mamy nadzieję, że w konsekwencji przełoży się to na lepiej wycelowane działania naprawcze, np. dotacje do wymiany pieców w miejscach, gdzie przekroczenia są najwyższe ” – mówi zastępca burmistrza Andrzej Brzezina.

27294090_1107313059405623_1789241684_n.jpeg

Jak dodaje burmistrz Andrzej Kasiura „nasza gmina jest pierwszą, która zamontowała tak gęstą sieć pomiarową. Wszystko w trosce o zdrowie mieszkańców. Do tej pory informacje o jakości powietrza były tylko modelowane i prognozowane za pomocą specjalistycznych programów na podstawie wyników stacji z Opola, Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla. Dzięki projektowi, każdy mieszkaniec jakość powietrza może monitorować na bieżąco”.

powietrze pod lupą1.png

Czujniki mierzą stężenie pyłu PM10 oraz PM2,5. To mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, która może zawierać substancje toksyczne. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom ostrzegawczy 200 µg/m3, natomiast alarmowy 300 µg/m3. Przypominamy, że największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często niewydajnych kotłach i piecach domowych, a w dużych miastach także komunikacja samochodowa.

Projekt monitoringu obejmuje trzy etapy:

  1. Badania próbne i kalibrujące przy stacji Państwowego Monitoringu Powietrza w Zdzieszowicach (stacja WIOŚ) oraz montaż 20 pyłomierzy, 5 stacji meteorologicznych i 5 punktów pomiaru struktury ruchu drogowego w gminie Krapkowice (zrealizowano do 31.01.2018 r.).
  2. Od 01 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku pomiar stężenia pyłu PM10 i PM 2,5 w powietrzu. Wykonanie aplikacji na stronie gminy Krapkowice (https://powietrze.krapkowice.pl lub www.krapkowice.pl) obrazującej jakość powietrza w poszczególnych punktach miasta i gminy.
  3. Wiosną 2019 roku powstanie raport dotyczący jakości powietrza w gminie Krapkowice. Ukazane w nim zostaną: rozprzestrzenianie się pyłów oraz korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami meteo, a ilością pyłów w powietrzu.

Koszt projektu to niespełna 150 tys. zł brutto. Połowę sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).