• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie dwóch samorządów

Na kolejnym wspólnym, roboczym spotkaniu, tym razem w Gogolinie, w sali narad Urzędu Miejskiego spotkały się Rady Miejskie współpracujących ze sobą samorządów Gminy Krapkowice i Gminy Gogolin, na czele z ich Przewodniczącymi: Piotrem Czokiem i Andrzejem Małkiewiczem.

Obecni na sali radni wraz z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz reprezentującymi Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę jego dwaj zastępcy: Romuald Haraf i Andrzej Brzezina dyskutowali o kolejnych krokach, które trzeba poczynić dla zrealizowania dwóch ważnych dla obydwu miast projektów. Pierwszy z nich to wspólne Centrum Przesiadkowe, budowane na bazie przejętego przez Gminę Gogolin dworca kolejowego w Gogolinie, drugi to sieć ścieżek rowerowych, które mają połączyć osiedla mieszkaniowe w ramach krapkowicko-gogolińskiej aglomeracji.

IMG_1847.jpeg

To właśnie ten drugi temat wywołał największą dyskusję wśród samorządowców. Zarówno burmistrz J. Wojtala, jak i wiceburmistrz A. Brzezina przekonywali obecnych, co do słuszności złożenia wspólnego wniosku i skorzystania z możliwości ubiegania się o środki finansowe z Aglomeracji Opolskiej. Podobnie jak z powodzeniem pozyskano prawie 4 mln zł na budowane właśnie Centrum Przesiadkowe, tak w przypadku sieci ścieżek rowerowych byłaby duża szansa na dofinansowanie. Szczegółowe dane znane będą po opracowaniu przez projektantów koncepcji przebiegu trasy, ale już zakłada się, że przy projekcie wartym około 2 mln zł, można by pozyskać kwotę w przedziale 1 - 1,2 mln zł. Według przedstawionych przez wiceburmistrza Brzezinę założeń, trasa o długości ok. 1 km wiodła by po stronie Gminy Krapkowice po nitce nieczynnej linii kolejowej, od strony mostu kolejowego w kierunku ul. Kilińskiego, dalej wzdłuż osiedla Sady i dalej przecinając ul 3 Maja w kierunku przejazdu pod autostradą A4. Również Gmina Gogolin przygotowuje się do przejęcia pozostałej części nieczynnej linii kolejowej, tak aby po wybudowaniu obwodnicy Malni i Choruli, właśnie na działkach tej linii z wykorzystaniem części obecnej drogi nr 423 wybudować swój odcinek ścieżki rowerowej, również o długości ok. 1 km.

Bardzo pozytywnie w ocenie podejmowanych wspólnych kroków wypowiadali się Przewodniczący Rad Miejskich Piotr Czok i Andrzej Małkiewicz. Również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wielokrotnie wskazywał na wymierne korzyści płynące ze współpracy mieszkańców pomiędzy gminami; na możliwość zwiększenia szans pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności na budowę infrastruktury, czy też na już prowadzoną wspólną realizację wielu „projektów miękkich”.

Ostatnia cześć samorządowego spotkania przeznaczona została na omówienie międzygminnego kalendarza przedsięwzięć społeczno-kulturalnych na rok 2018. Najważniejsze z nich to Jarmark Wielkanocny z Powiatowym Konkursem Kroszonkarskim w Gogolinie (17-18 marzec), uroczystości metropolitalne z Jarmarkiem Odpustowym u Św. Jacka w Kamieniu Śląskim (11-12 sierpień), Piknik Odrzański na „Marinie” w Krapkowicach (czerwiec), czy też dwudniowy Festiwal Dziedzictwa Przemysłowego, realizowany we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, tutaj jeden dzień związany będzie z przemysłem Krapkowic, a jeden z przemysłem Gogolina (21-22 lipca). Wszyscy uczestnicy spotkania byli jednomyślni co do tego, iż idea wspólnej organizacji Koncertu Noworocznego była dobrym pomysłem, a sam koncert stał na bardzo wysokim poziomie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).