• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe oprawy

Gmina Krapkowice jako jedna z pierwszych w regionie podjęła kroki zmierzające do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy komfortu korzystania w godzinach wieczornych i nocnych z naszych dróg, czego efektem pod koniec 2016 roku była wymiana należących do firmy Tauron opraw oświetlenia ulicznego na ledowe. W tym roku rozpoczęto także wymianę opraw należących do gminy Krapkowice. Prace odbywają się w miarę możliwości finansowych.

W sobotę zakończył się drugi etap wymiany starych opraw na  nowe, energooszczędne lampy LED. Bezpieczniej i oszczędniej jest już na ulicach 1 Maja, Głowackiego i Opolskiej w Krapkowicach.  Przypomnijmy LEDy oświetlają już także ulicę 3 Maja.

3.jpeg

Stare oprawy

4.jpeg

Nowe, ledowe oprawy

Gmina Krapkowice przy ulicach 1 Maja i Głowackiego planowała także wymianę starych, betonowych słupów na stalowe. Zgłoszenie zamiaru remontu trafiło do Starosty Krapkowickiego i Wojewody Opolskiego. Wojewoda w terminie 30 dni nie wniósł żadnych zastrzeżeń, natomiast Starosta Krapkowicki stwierdził, że na remont konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W jego sprzeciwie do zgłoszenia czytamy: „planuje się wymienić następujące elementy: fundamenty oraz istniejące słupy. Taka zmiana powoduje, że planowana inwestycja to odbudowa fundamentów oraz odbudowa konstrukcji słupów, na które wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę”. Gmina niezwłocznie odwołała się od tej decyzji do Wojewody Opolskiego, który ją …. uchylił. W decyzji Wojewody z 27 grudnia 2017 roku czytamy, że „wskazane przez Gminę Krapkowice roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, bowiem stanowią remont”. Ponadto decyzja Starosty z 3 listopada 2017 roku „wnosząca sprzeciw jest dotknięta wadą nieważności, bowiem została wydana przez organ niewłaściwy”. Czytamy, że to „Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi”.

Procedury trwały, urzędnicy nie wiedzieli jakie będzie rozstrzygnięcie, gmina nie chciała tracić czasu. To inwestycja, która planowana była przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Moc oświetlenia ledów dostosowana jest bowiem do indywidualnych parametrów jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu zdecydowanie poprawia się widoczność. Dlatego pod koniec 2017 roku przystąpiono do prac, ale tylko nad wymianą opraw. Wymiana słupów niestety musi poczekać.

Koszt inwestycji to 78 351,00 zł brutto.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).