Inwestycje drogowe

O wspólnych inwestycjach na drogach wojewódzkich burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura rozmawiał z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Szymonem Ogłazą, dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiejem Horaczukiem, Naczelnikiem Wydziału Utrzymania Dróg ZDW Grzegorzem Cebulą oraz  dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO Remigiuszem Widerą. Na spotkaniu obecni byli także zastępca burmistrza Romuald Haraf oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Katarzyna Kubacka.   

Głównym tematem spotkania był przygotowywany pierwszy etap przebudowy ulicy Opolskiej. Ta inwestycja wsparta zostanie finansowo przez gminę Krapkowice. Szczegóły inwestycji podamy w najbliższych tygodniach. Omawiano także plany przebudowy DW 416 w Kórnicy i Ściborowicach oraz przystanku autobusowego w Gwoździcach.

IMG_1682.jpeg