• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17

12 stycznia  2018 r. (piątek) o godz. 1400

 

z porządkiem obrad:

1. Podjęcie  uchwał:

   a) w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;  

   b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

2. Zakończenie  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.