• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy gminy Krapkowice, przypominamy o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady do 10 marca 2020 roku. Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach. Dodatkowo w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 (26 lutego) oraz w  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 (27 lutego) w godzinach 16:00-18:00. Zapraszamy.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Monitoring powietrza

W trosce o zdrowie mieszkańców gmina Krapkowice przystępuje do projektu monitoringu jakości powietrza. Już montowanych jest 20 pyłomierzy: 9 w mieście i po jednym w każdym sołectwie. Umieszczonych zostanie także 5 stacji meteo w skrajnych punktach gminy. Stacje dokonywać będą pomiaru temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów. 

Program pozwoli na bieżąco śledzić poziomy stężeń zanieczyszczeń. Dzięki temu gmina nie będzie już czarnym puntem na mapach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przypomnijmy, w naszej gminie nie ma stacji pomiarów pyłu obsługiwanej przez WIOŚ w Opolu. Do tej pory informacje o jakości powietrza były tylko modelowane i prognozowane za pomocą specjalistycznych programów na podstawie wyników stacji z Opola, Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla. Teraz mieszkańcy o tym, czym oddychają będą informowani w czasie rzeczywistym. Pomiary ze stacji dostępne będą na stronie www.krapkowice.pl. Dzięki nim wiadomo będzie, które regiony gminy borykają się z najgorszą jakością powietrza. To pozwoli precyzyjniej przeciwdziałać przekroczeniom stężenia pyłów w powietrzu.

Projekt monitoringu obejmie trzy etapy:

  1. Od 01 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku pomiar stężenia pyłu PM10 i PM 2,5 w powietrzu. Etap ten poprzedzony był pomiarami próbnymi przy stacji Państwowego Monitoringu Powietrza w Zdzieszowicach (stacja WIOŚ);
  2. Wykonanie aplikacji na stronie gminy Krapkowice (www.krapkowice.pl) obrazującej jakość powietrza w poszczególnych punktach miastach.
  3. Wiosną 2019 roku powstanie raport dotyczący jakości powietrza w gminie Krapkowice. Ukazane w nim zostaną: rozprzestrzenianie się pyłów oraz korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami meteo a ilością pyłów w powietrzu.

Koszt projektu to niespełna 150 tys. zł brutto. Połowę sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IMG_3448.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).