Vyberte si jazyk PL EN DE CZ UA

Krapkowice: společensko-ekonomická situace

Krapkowice jsou jednou z nejvíce dynamicky se rozvíjejících Obcí Opolského vojvodství. Poslední roky jsou ve znamení práce nad změnou obrazu Krapkowic, která se vyznačuje postupným snížením role velkých průmyslových podniků ve prospěch malých a středních firem. Dnes na území obce funguje více jak 2.000 podnikatelských subjektů. 

Základní odnože průmyslu v Obci Krapkowice tvoří průmysl papírenský, obuvnický, elektrostrojírenský, lehký a potravinářský. Charakteristickou vlastností Obce je vysoká koncentrace produkčních podniků, skladištních a skladových ploch, hustá síť komunikační a technické infrastruktury. Mezi nejdůležitější ložiska přírodního bohatství Obce patří ložiska stavebního kamene.

V průběhu posledních let se v Krapkowicích zásadně změnila struktura zaměstnanosti. V současnosti jsou občané v převažující části zaměstnáni v soukromém sektoru – v pružně fungujících lokálních firmách. V poslední době také vzniklo pět velkých marketů, které vytvořily nová pracovní místa.

Má to přímou souvislost s relativně nízkou úrovní nezaměstnanosti, která činí cca 13 %. Obyvatelé krapkowického okresu se přitom rovněž mohou pochválit nejvyšší průměrnou pracovní mzdou v Opolském vojvodství.

Vizitkou Krapkowic je moderní řízení v souladu s evropskými standardy. Svědčí o tom přijaté a do života průběžně zaváděné komplexní společensko-ekonomické programy:

  • Strategie rozvoje krapkowického společenství (Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej),
  • Plán lokálního rozvoje Obce Krapkowice (Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice),
  • Strategie řešení společenských problémů (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych),

Jejichž cílem je jak rozvoj celé Obce, tak i zlepšení života jejích obyvatel. Investice v oblasti komunální a společenské infrastruktury a vytváření odpovídajícího zázemí pro podnikatelské subjekty jsou pro nejbližší roky těmi nejdůležitějšími úkoly.

Součástí města a Obce je samotné město Krapkowice a 11 osad: Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela a Żywocice. Pokladem Krapkowické oblasti jsou bezpochyby lidé, kteří v ní žijí. Obyvatelstvo města a okolí je tvořeno občany různých etnických společenských skupin, vzájemně žijících ve shodě. V Krapkowické oblasti, o celkové rozloze 98 km2, žije cca 24 tisíce obyvatel.  

V posledních letech byl kladen zvláštní důraz  na vyrovnávání příležitostí bezdomovců, zdravotně postižených osob, nemocných a starých občanů a také na sociální ochranu osob nacházejících se v ohrožení společenského vyloučení. Důležitou roli v tomto procesu plnila pracoviště veřejné správy a nevládní organizace podporované obcí.

Počet návštěv: 12023094 | 101976 | 1404
Návrhy a realizace: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe