• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PSSP nr 5 podsumowuje rok

Rok 2017 to wielkie zmiany w naszej placówce.

1 września 2017 rozpoczęliśmy rok szkolny jako 8 letnia Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach. Zespół Szkół Sportowych nr 1 zakończył swoją działalność w związku z reformą szkolnictwa. Nasze władze miasta przywróciły nam starą nazwę szkoły, której 35- lecie istnienia obchodziliśmy w roku szkolnym 2016/2017.

PSSP nr5 podsumowuje rok1.jpeg

19 października odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego - pierwszego etapu realizacji budowy kompleksu boisk przy naszej szkole. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura z radnymi, dyrektor i absolwenci naszej szkoły- kontynuujący karierę sportową w kadrze Polski. Otwarcie połączone było z II Rodzinnym Rajdem Rowerowym, w którym udział wzięło 48 rodzin, świętem pieczonego ziemniaka i turniejem piłki ręcznej.

PSSP nr5 podsumowuje rok1a.jpeg

Nowy zainstalowany w grudniu monitoring umożliwi kontrolę bezpieczeństwa na terenie szkoły i obiektach sportowych. Po feriach uczniowie będą mogli korzystać z wyremontowanej szatni, w której położono nową wykładzinę i zakupione zostały szafki.

Do niektórych klas dokupiono nowe ławki. Program „Aktywna tablica” pozwolił na doposażenie dwóch sal w nowoczesne tablice multimedialne i projektory. Kolejny projekt umożliwił zakup nowego wyposażenia do gabinetu pielęgniarskiego.

Szkoła wzbogacona została również o pomoce dydaktyczne dostarczone w ramach realizowanych projektów. Wyposażenie zostały pracownie przedmiotowe a dyrekcja szkoły zakupiła: roboty, programy i gry edukacyjne do nauki programowania.

W trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne naszych uczniów realizowaliśmy i kontynuujemy wiele programów profilaktycznych i edukacyjnych związanych ze zdrowym żywieniem, nałogami, używkami, cyberprzemocą. Uczniowie piją mleko i jedzą warzywa i owoce w szkole.

Założyliśmy ogródek szkolny i hotele dla owadów, za które zdobyliśmy wyróżnienia w konkursach.

W sferze dydaktycznej uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach na etapie szkolnym, gminnym, powiatowym. Wycieczki przedmiotowe i projektowe, wyjścia do kina czy teatru wzbogacają metody prowadzenia zajęć. Uczestnictwo w wymianie z niemieckim gimnazjum w Horhausen czy udział w warsztatach językowych organizowanych przez Fundację Euroweek oraz Stowarzyszenie Euroweek Szkoła Liderów dało uczniom możliwość doskonalenia umiejętności językowych.

Kolejny raz dzięki ciężkiej pracy nauczycieli i wielu sukcesom sportowym naszych uczniów, przedstawiciele uczniów, dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego odebrali puchar, dyplom i nagrodę dla szkoły za 3 miejsce na 133 sklasyfikowane szkoły w generalnej klasyfikacji w wojewódzkim współzawodnictwie szkół podstawowych za rok szkolny 2016/2017. Decydujący wpływ na sukces miało 8 zdobytych w finałach wojewódzkich medali w różnych dyscyplinach sportu, liga wojewódzka piłki ręcznej dziewcząt oraz turniej finałowy „Opolskie Orliki” w piłce ręcznej.

PSSP nr5 podsumowuje rok2.jpeg

4 miesiące roku szkolnego 2017/2018 przyniosły nam kolejne medale: młodsze dziewczęta (z klasy 4a) zajęły 3 miejsce w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej w Kielcach, złoty medal w Finale Wojewódzkim w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, brązowy medal w Finale Wojewódzkim w Unihokeju również w ramach Igrzysk Dzieci, brązowy medal w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

W wakacje uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej we Włoszech w Teramo „Interamnia World Cup 2017”. W czerwcu i październiku zorganizowaliśmy kolejną edycję Międzyszkolnych Regat Kajakowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Port Jachtowy Krapkowice i Krapkowickim Stowarzyszeniem Oświatowym. W ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Krapkowicach współorganizowaliśmy II Zunifikowany Turniej Hokeja Halowego Osób Niepełnosprawnych Krapkowice 2017. Za nami dwie edycje „Ligii pływackiej”, w organizacji i przeprowadzaniu których tradycyjnie pomagają nasi nauczyciele wychowania fizycznego. Prowadzimy dodatkowe zajęcia sportowe SKS oraz OSPR, kształtując przyszłych zawodników klubów sportowych, które od lat są zasilane przez naszych uczniów. Nasi nauczyciele wychowania fizycznego pełnią odpowiedzialne funkcje nie tylko w szkole, ale i poza nią: Koordynatora Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Trenera Kadry Województwa Opolskiego w Piłce Ręcznej.

Nauczyciele i uczniowie aktywnie włączyli się w akcję „Szlachetna Paczka” przygotowując 12 paczek m.in. z elektryczną piłą, ciepłą odzieżą, chemią domową i żywnością dla wybranej rodziny.

Wsparliśmy naszymi wolontariuszami organizację III Olimpiady Seniora, która odbyła się w naszej szkole (gościliśmy przedstawicieli 11 domów dziennej pomocy z całego województwa) i olimpiadę przedszkolaka.

Prężnie działająca świetlica uczestniczy w programach i projektach, organizując uczniom kreatywne zajęcia nawet z programowania, dzięki nowym pomocom dydaktycznym.

We wszystkich działaniach wspiera nas Rada Rodziców, służąc pomocą i organizując wiele akcji na rzecz uczniów.

Dużo jest jeszcze do zrobienia. Nie udało nam się rozbudować placu zabaw, dokończyć malowania ogrodzenia szkolnego. Kilka klas wymaga odnowienia. Przed nami jeszcze kolejne 2 etapy budowy boisk: trawiaste - do piłki nożnej i kompleks lekkoatletyczny, malowanie korytarza I piętra, remont schodów wejściowych do szkoły od strony łącznika, wymiana kolejnych ławek i krzeseł w salach lekcyjnych.

Liczymy, że zbliżający się rok kalendarzowy 2018 będzie również nam sprzyjał. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w naszej pracy i działaniach: władzom miasta z burmistrzem Andrzejem Kasiurą na czele, Jolancie Myśluk - Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury, Radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach szczególnie Komisji Edukacji, stowarzyszeniom, sponsorom i przyjaciołom szkoły.

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i dyrekcja

Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).